Search
Close this search box.
ساعات کاری شرکت : 8 الی 17
ساری , میدان معلم
ساختمان آوان
ارسال ایمیل
info@arianeek.com
تماس با آژانس

پنج تصمیم اساسی در تبلیغ، مشهور به 5m چیست؟

اولین M که در مبحث تبلیغات مطرح می شود، هدف تبلیغ و یا رسالت آن می باشد، در ابتدای این مقاله در مورد مفهوم تبلیغ به قدر کافی اشاره شده است، بنابراین بهتر است بیشتر در خصوص اهداف تبلیغات مواردی را خدمت شما عرض نماییم. اولین قدم در تهیه یک برنامه تبلیغاتی، تعیین اهداف آن […]

اهداف تبلیغات چیست؟

در جوامع و سازمانهایی که به اصطلاح راهبردگرا(Strategy-Oriented) هستند و مدیردر نقش یک استراتژیست  ظاهر می شود، قاعدتاً مقوله هدف، نقشی بنیادین دارد. و در مقابل سازمانهایی که رویکرو مشکل گرا(Problem-Oriented)  هستند و افراد به محض مواجهه با مشکلات تازه به فکر چاره می افتند و مدیر نقش یک آتش نشان را ایفا می کند […]

اهمیت هدف گذاری در ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی چیست؟

ارتباطات منسجم بازاریابی، یکی از بروزترین دیدگاه ها و مدل ها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است.این مدل نظام مند، به دنبال ارتقاء اثربخشی و هم افزایی در فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی سازمانها است و از طریق ایجاد ارتباط منسجم و ساختاریافته میان عناصر آمیخته ی بازاریابی، فعالیتهای تبلیغاتی بنگاه اقتصادی را به […]

ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟(IMC) Integrated Marketing Communication

تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی، در واقع به معنی داشتن ترکیبی مناسب از گزینه های ارتباطی در جهت حداکثری کردن و ارتقای مقبولیت نشان تجاری است. در دهه ی 1980 م. برخی شرکتها با احساس ضرورت ایجاد انسجام در فعالیت های ترفیعی و تبلیغاتی، استفاده از فرایند ارتباطات منسجم بازاریابی را شروع کردند، زیرا این […]

جایگاه تبلیغات در آمیزه بازاریابی چیست؟(4p: Product,Place,Price,Promotion) Marketing Mix

منظور از آمیخته بازاریابی این است که عواملی مانند محصول، توزیع، قیمت و ترویج را که جروم مک کارتی در اوایل 1960 میلادی  به عنوان چهار P طبقه بندی کرد با هم به گونه ای با هم ترکیب شوند که به توان بهترین اثربخشی را در رسیدن به اهداف تبلیغاتی سازمان به دست آورد، که […]

نقش دفتر تبلیغاتی (کانون آگهی و تبلیغاتی) در سه گانه تبلیغات چیست ؟

سومین بخش از سه گانه ی تبلیغات، جایی است که کمپین های تبلیغاتی تهیه می شود و آنجا جایی نیست جزء کانون های آگهی و تبلیغاتی(دفتر تبلیغاتی) که در ایران مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قوانین و شرایط خاص در رسته های مشخص شده دریافت می کنند، این موسسات […]

معیارهای اثربخشی رسانه به چند بخش تقسیم می شود؟

رسانه اثربخش، پیام تبلیغ را به گونه ای در مخاطبان نهادینه می کند که قدرت نیاز سنجی، نیاز سازی، نیازمندی و نیازشناسی آنان را برانگیخته و آنها را مجبور به عکس العمل می کند. این متغیرها عمدتاً در تحقیقات بازاریابی حاصل می شود، تعیین رسانه اثربخش براساس موارد ذیل صورت می گیرد: می گردد، آنها […]

تعریف رسانه چیست؟

Media (رسانه ها)، جمع واژه لاتین Medium(رسانه) است.رسانه معانی متعددی دارد که اغلب همپوشانی دارند. درفرهنگ انگلیسی آکسفورد، این گونه تعریف شده است: هرجسم واسط که از طریق آن یک نیرو بر اشیایی در یک فاصله معین عمل می کند یا از طریق آن، تاثیرات و نظراتی به سوی حواس پنجگانه منتقل می گردد. این […]